Thursday, March 17, 2011

Bahagian-Bahagian Kami

UPSM MENGANDUNGI 4 BAHAGIAN IAITU :

A. PERKHIDMATAN :

Aktiviti dijalankan ialah ;

1. PENGISYTIHARAN HARTA
2. PINJAMAN/PERLANJUTAN PINJAMAN/PERTUKARAN TETAP
3. PEPERIKSAAN DAN PENGESAHAN JAWATAN
4. PERLETAKAN JAWATAN
5. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
6. PENGURUSAN PENCEN ~ WAJIB, PILIHAN, TERBITAN 
7. KENAIKAN PANGKAT/PENYERAPAN JAWATAN TETAP
8. TATATERTIB
9. LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN
10.PENGURUSAN CUTI
11.GAJI DAN ELAUN
12.SKIM PERUBATAN STAF
13.SKIM PINJAMAN PERUMAHAN
14.ANNUAL PRACTICING CERTIFICATE (APC) BAGI PEG. PERUBATAN, PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN & JURURAWAT

B. PENGAMBILAN :

Aktiviti dijalankan ialah ;
1.ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS ~ PERJAWATAN HUSM
2.PROSES PENGAMBILAN/PENGREKRUTAN STAF TETAP, SEMENTARA DAN KONTRAK
3.PENGURUSAN PERLANTIKAN PELATIH PARAMEDIK ~ (CARTA ALIR DISEDIAKAN)
4.PENGURUSAN PERLANTIKAN DAN PERKHIDMATAN SERTA PENAMATAN STAF BUKAN WARGANEGARA

C. LATIHAN : 

Program-program latihan yang dianjurkan oleh Bahagian Latihan, UPSM adalah menekankan 3 aspek utama iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai peribadi peserta/staf.

1. Ilmu Pengetahuan – program yang dirancangkan akan disertakan dengan ceramah-ceramah daripada penceramah yang berkaliber dengan topik-topik yang difikirkan perlu dan amat penting ke arah meningkatkan pengetahuan staf.

2. Kemahiran – program latihan ini juga akan disertakan dengan kemahiran- kemahiran staf terutama kemahiran dalam menyelesaikan masalah, kemahiran semangat kerja berpasukan, kemahiran menghadapi situasi sukar, kemahiran kepimpinan, kemahiran berfikir dan sebagainya. Banyak aktiviti-aktiviti yang menjuruskan ke arah kemahiran ini seperti membina tugu/jambatan, soalan berfakta, melukis wajah menara KLCC, melerai paku, menyumpit belon dan sebagainya.

3. Nilai-nilai peribadi – program latihan juga disertakan dengan pemantapan nilai-nilai peribadi peserta/staf iaitu mengadakan kuliah-kuliah Maghrib, Qiamullail dan sebagainya.


BILANGAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


KURSUS ANJURAN UPSM


KURSUS DALAM 
NEGARA *

KURSUS LUAR NEGARA **

BIL. PROGRAM
BIL. STAF TERLIBAT
BIL. PROGRAM
BIL. STAF TERLIBAT
BIL. PROGRAM
BIL. STAF TERLIBAT
180
2263
1683
835
05
10

* termasuk kursus anjuran INTAN, Wilayah Timur, Terengganu.
** perbelanjaan bagi tahun 2010 adalah sebanyak RM 36,200.30.

1. PENGANJURAN PROGRAM LATIHAN

2. PENGURUSAN LATIHAN LUARAN

3.ANGGARAN DAN PENGAWALAN BELANJAWAN PROGRAM LATIHAN TAHUNAN HUSM

4. MENGURUSETIAKAN PROGRAM CPD DI HOSPITAL USM

5. PENGURUSAN LATIHAN INDUSTRI/PENEMPATAN PELAJAR/STAF

6. PENGURUSAN CUTI BELAJAR PENTADBIRAN 


D. KAUNSELING :

Aktiviti dijalankan ialah ;
1. PERTUKARAN/PERPINDAHAN

2. PENGESAHAN DALAM JAWATAN

3. KHIDMAT KAUNSELING DAN NASIHAT

4. PELEPASAN DENGAN IZIN

5. PENEMPATAN STAF